PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

30 August 2008

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 3/ 1987

Tugas pemantauan atau penyeliaan guru-guru bukan sahaja dijalankan oleh pihak Nazir, Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah, malah juga perlu dilaksanakan oleh pihak pentadbir sekolah sendiri. Kita teliti pekeling ini:

SURAT PEKELING IKHTISAS BIL 3/1987
Penyeliaan Pengajaran pembelajaran di dalam kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah.

Tugas dan fungsi Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan pentadbir hari ini adalah berbagai-bagai. Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolahnya, tanggungjawab utama seorang Pengetua/Guru Besar ialah untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan yang rapi dan sistematis dari pihak Pengetua/Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaran dan pembelajaran guru di dalam kelas sepatutnya menjadi perkara yang diutamakan dalam senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua /Guru Besar. Oleh itu dengan tujuan memperingatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, Pengetua / Guru Besar diperingatkan bahawa penyeliaan dan pengajaran dalam kelas adalah tugas yang amat penting.

Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan dalam kelas:

Rasional.
Pelaksanaan kurikulum adalah unsur TERAS dalam institusi persekolahan. Dengan itu perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepada penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah Pengetua/Guru Besar adalah pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu tugas penyeliaan pengajaran dan pembelajaran adalah tugas penting yang yang perlu dititikberatkan.

Penyeliaan adalah satu aspek terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan pendidikan.Oleh itu penyeliaan tidak boleh dipisahkan daripada peranan Pengetua/Guru Besar sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin profesionalisme di sekolahnya.

Tujuan:

Mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru Besar dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan falsamah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara.

Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi meluaskan sumber maklumat kepada Pengetua/Guru Besar bagi memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran di sekolahnya.Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/Guru Besar sebagai asas untuk menilai seorang guru bagi tujuan tertentu.

Memupuk, memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan intraksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru, guru dengan guru dan antara guru dengan murid.

Membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif.

Bidang:

Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah hendaklah ditumpukan kepada 2 (dua) bidang
bidang organisasi dan
bidang pengajaran dan pembelajaran

Bidang organisasi:
Antara isi organisasi yang perlu diberi perhatian ialah:
Iklim kelas:
-organisasi kelas
-kawalan murid
-komunikasi
-motivasi
-sikap murid
-kebersihan dan perhiasan
-penyeliaan gerak kerja
-penilaian prestasi
-profil murid
-panitia mata pelajaran

Kesemua ini adalah merupakan petunjuk yang boleh membrangsang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Bidang Pengajaran dan pembelajaran

Antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ialah:

-Rancangan pengajaran (Objektif dan isi kandungan)
-Persediaan alat/bahan pengajaran dan pembelajaran
-Penyampaian isi pelajaran
-Teknik bersoal jawab
-Intraksi guru murid
-Penggunaan masa

Prinsip pelaksanaan:

Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dijalankan oleh Pengetua/Guru Besar atas semua guru.

Rekod penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di kelas hendaklah dicatat dengan ringkas dan tepat.

Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan /tahun dan guru.

Tugas penyeliaan boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan dan Penyelia Petang. Walau bagaimanapun tanggungjawab sepenuhnya terletak di tangan Pengetua/Guru Besar.

Jika ingin membaca sepenuhnya isi kandungan pekeling ini sila dapatkan SPI 3/1987 ini dengan melakukan muat turun daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.

27 August 2008

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 1 / 1982

Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa

Bulan Ramadhan sudah hampir mendatang. Selamat datang bulan Ramadhan.Waktu Persekolahan dalam bulan puasa dinyatakan dengan jelas dalam pekeliling ini. Sudah lama pekeliling ini berada di sekolah-sekolah.

Sekolah sesi petang:

Sekolah-sekolah yang ada murid-murid dan guru-guru beragama Islam, sekolah hendaklah ditutup pada pukul 5.45 petang. Sekiranya jadual waktu sekolah biasa melebihi waktu ini sekolah berkenaan hendaklah memendekkan masa setiap waktu (period) tidak melebihi 5 minit supaya semua mata pelajaran dalam jadual waktu biasa itu dapat diajar semuanya. Murid-murid beragama Islam boleh dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran pendidikan jasmani dalam bulan puasa ini.

Kita berharap tidak ada sekolah yang melanggar isi kandungan surat pekeliling ini. Janganlah kerana atas nama puasa kita hendak mengorbankan waktu pengajaran dan pembelajaran. Kata lain sekolah yang satu sesi tidak terlibat langsung untuk memendekkan masa pengajaran seperti yang diperuntukkan di atas.

Sekolah-sekolah yang tidak ada murid beragama Islam tetapi ada guru-guru beragama Islam , guru-guru berkenaan hendaklah dibenarkan balik pada 5.45 petang tetapi jadual waktu guru berkenaan hendaklah diubah suai jika perlu.

Rasanyanya keadaan ini terdapat dibeberapa buah sekolah (SJK) yang berada di sesi petang.Ubah suai itu perlu jika terdapat jadual mereka berada selepas pukul 5.45 petang.

Sekolah-sekolah yang tidak ada murid-murid dan guru-guru yang beragama Islam, sekolah hendaklah berjalan seperti biasa.

Ini maklumat pekeliling ini bagi sekolah di sesi petang.

Sekolah sesi pagi:

Sekolah-sekolah yang tiada sesi sebelah petang , sekolah hendaklah berjalan seperti biasa.

Kata lain sekolah satu sesi perlu menggunakan jadual biasa persekolah mereka.

Bagi sekolah-sekolah pagi yang mempunyai kelas / sesi sebelah petang, sekolah di sebelah pagi boleh boleh ditutup lebih awal sedikit dengan memendekkan masa tiap-tiap waktu (period) tidak lebih daripada 5 minit supaya kelas / sesi sebelah petang dapat belajar lebih awal lagi dan balik pada jam 5.45 petang.


Kesumpulannya:

Guru Besar tidak payah menggubal satu jadual waktu khas bagi bulan puasa. Jadual waktu yang ada hendaklah diikuti dengan hanya mengurangkan sebanyak 5 minit bagi tiap-tiap waktu mata pelajaran supaya semua mata pelajaran yang ada dalam jadual dapat diajar setiap hari dalam bulan puasa.

Jangan fikirkan pengubahsuaian jadual. Fikirkanlah bagaimana peningkatan akademik dapat dilaksanakan dengan baik. Apatah lagi bagi kelas peperiksaan UPSR berada dalam bulan puasa. Peperiksaan Percubaan SPM berada dalam bulan puasa. Peperiksaan PMR dan SPM di sekolah menengah akan dijalankan pada bulan Oktober dan November. Ambillah berkat bulan puasa untuk mencurah ilmu kepada murid-murid kita.

Selamat belajar, selamat mengajar dan selamat mendapat berkat dalam bulan mulia ini.

26 August 2008

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 2/1981

KETETAPAN MASA DI SEKOLAH-SEKOLAH


Semua pegawai perkhidmatan pelajaran dan kakitangan sekolah dan murid-murid diwajibkan memelihara dan mengekalkan amalan menepati masa datang dan hadir di sekolah.

Inilah bunyi ayat pertama dalam Pekeliling Ikhtisan Bil 2/1981. Sudah lama pekeliling ini diedarkan ke semua sekolah. Ini bererti terdapat kalangan guru, kaki tangan sekolah dan pelajar sebelum itu yang biasa datang lewat ke sekolah.

Para pelajar datang lewat memang biasa dilihat di mana-mana sekolah, tidak kira sekolah bandar atau luar bandar. Saban masa kita melihat para pelajar datang lewat akan didenda oleh pihak sekolah. Semoga budaya lewat atau tidak menepati masa ini tidak menjadi ikutan pelajar hingga menjadi warga masyarakat. Denda yang dikenakan adalah bertujuan untuk mendidik mereka. Persoalannya adakah guru-guru dan kaki tangan pejabat menepati masa mereka?. Pekeliling ini merangkumi semua warga di sekolah.

Dengan demikian Guru Besar hendaklah menyedarkan guru-guru, kakitangan dan murid-murid tentang perlu dan pentingnya amalan ketetapan masa.

Peranan Guru Besar atau Pengetua ialah menyedarkan orang di bawah jagaannya supaya mementingkan amalan ketepatan masa. Perkara ini perlu disebut dalam perhimpunan di sekoloah. Kenyataan ini perlu ditegaskan dalam mesyuarat-mesyuarat di kalangan guru dan kaki tangan di sekolah. Mereka sendiri perlu menjadi contoh kepada semua orang. Orang akan melihat perkara yang selalu disebut iaitu kepimpinan melalui teladan.

Adalah diharapkan semua guru diingatkan dari masa ke masa tentang tanggung jawab mereka untuk mengamalkan ketepatan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah, baik semasa datang ke sekolah atau balik dari sekolah, mahu pun semasa memasuki bilik darjah untuk mengajar atau menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah. Ketetapan masa juga bermakna seorang guru juga hendaklah mengikut jadual pengajarannya dan tidak boleh meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah sebelum tiba masa untuk berbuat demikian.

Jika diamati dalam pekeliling ini ketetapan masa atau waktu bukan sahaja melibatkan waktu datang dan balik dari sekolah atau datang atau balik daripada menjalankan tugas di sekolah, tetapi perkara yang lebih bertumpu kepada pengajaran & pembelajaran. Ini termasuk semasa masuk ke kelas untuk mengajar atau mungkin menjalankan tugas berkaitan di luar bilik darjah. Guru tidak boleh meninggalkan kelasnya sebelum tiba waktu sebenar.

Peraturan-peraturan mengenai ketepatan masa hendaklah dikenakan selain dan murid-murid, juga kepada semua guru dan pekerja di sekolah. Guru-guru khasnya hendaklah memberi contoh teladan yang baik sekiranya mereka ingin menggalakkan tabiat ketepatan masa di kalangan murid-murid mereka.

Dalam pendidikan guru amat penting dalam memberikan contoh. Amalanyang baik daripada guru pasti akan menjadi contoh mereka. Pelajar pasti suka mencontohi orang lain yang rapat dengan mereka. Guru adalah antara insan yang paling lama bersama pelajar dalam tempoh sehari. Dari pagi lagi, 7.15 pagi sebagai contoh, telah melihat guru mereka datang lebih awal. Pasti terfikir di benak mereka contoh baik ini elok diikuti. Sepanjang masa pertukaran waktu guru mereka dapat melihat contoh yang baik. Semua ini akan menjadi amalan mereka juga akhirnya. Adalah malang jika mereka mengikut perkara nagatif, tidak menepati masa kerana melihat dan mencontohi guru mereka sendiri.

25 August 2008

SAP SEKOLAH RENDAH DAERAH HULU SELANGOR

Terima kasih kepada semua sekolah rendah yang telah menyiapkan tugasan tentang SAP. Akhirnya sehingga jam 9.00 malam 25 Ogos 2008, sebanyak 46 buah sekolahb telah berjaya digabungkan data percubaan UPSR tahun 2008. Hanya sebuah sekolah yang masih belum selesai, iaitu SJK C Batang Kali. Walaupun telah terlewat, diharap pihak sekolah SJK C Batang Kali dapat mengambil tindakan segera.Sila hantar data ini segera ke PPD Hulu Selangor. Serahkan kepada Penyelia KBSR.

Saya amat faham kerana penggunaan SAP baru dilaksanakan. Rasanya untuk akan datang perkara-perkara yang menjadi masalah hendaklah diambil tindakan supaya kesilapan-kesilapan tidak berulang lagi.

Dalam hal pengumpulan data SAP UPSR ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Penyelia KBSR, En Hasren bin Damiri kerana berjaya melakukan tugas penggabungan data dengan baik. Terima kasih kepada Jurulatih yang sedia membantu jika terdapat masalah.

Saya sempat bersama-sama kumpulan guru sekolah yang tidak dapat menyiapkan lebih awal tugas ini, iaitu pada petang 25 Ogos 2008. Terdapat 12 buah sekolah yang cuba menyiapkan tugasan data SAP pada hari berkaitan. Terima kasih.

Semoga penggunaan SAP ini dapat diluaskan kesemua peringkat di sekolah. SAP ini perlu, supaya penyediaan Headcount pada sesi 2009 akan berjalan dengan baik.

24 August 2008

RENUNGAN UNTUK DIFIKIRKAN BERSAMA OLEH SEMUA PENTADBIR SEKOLAH

Selepas pengumpulan data pencerapan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah masing-masing, marilah kita fikirkan bersama-sama segala yang telah tuan-tuan laksanakan dalam pencerapan daripada Januari hingga Julai 2008.

Saya mengandaikan maklumat yang diserahkan adalah benar belaka, tidak ada yang menghantar data secara maya sahaja. Ada bukti instrumen yang digunakan.

Ada sekolah yang telah memcerap semua gurunya. Masih banyak sekolah yang belum selesai mencerap semua gurunya walaupun untuk sekali setiap guru di sekolah. Terdapat beberapa buah semolah telah cerap lebih daripada sekali setiap orang guru.Sepatutnya selama setahun setiap orang guru perlu dicerap sebanyak 2 kali oleh pentadbir mereka. Lebih kerap lebih baik.

Bukanlah hanya seorang sahaja yang perlu laksanakan tugas ini, iaitu Pengetua atau Guru Besar. Ada ramai lagi personal yang boleh melaksanakan tugas ini di sekolah. Sekolah perlu jadualkan perkara pencerapan ini secara terancang. Adalah malang pula jika personal-personal lain sahaja yang menjalankan pemantauan atau pencerapan ini tanpa melibatkan Pengetua atau Guru Besar.

Sebagai pemimpin instruksional, rasanya pencerapan ini adalah tugas paling penting bagi setiap Pengetua atau Guru Besar. Jangan abaikan langsung perkara ini. Bekerjasamalah dengan semua pentadbir di sekolah. Semoga pencerapan ini lebih kerap dilaksanakan. Saya berharap proses pencerapan ini boleh dibuat dengan lebih baik selepas ini.

Bagi pihak PPD Hulu Selangor, kami telah berusaha memanggil beberapa kumpulan pentadbir seperti Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan, Penolong Kanan Petang dan Ketua Bidang untuk diberikan pendedahan tentang penggunaan Elemen 9 dalam pencerapan. Semoga selepas ini hasrat untuk menjadikan pencerapan pengajaran & pembelajaran dalam kelas lebih berkesan dan mendatangkan makna yang lebih dalam pendidikan kita. Saya rasa inilah salah satu langkah untuk menjadikan pengajaran & pembelajaran guru kita lebih berkesan. Semua ini akan mendatangkan impak yang besar kepada anak didik kita di dalam kelas, sehingga mendatangkan manfaat kepada pendidikan mereka sepanjang berada di sekolah.

Saya mengharap kita semua dapat bekerjasama dalam hal ini. Laksanakanlah proses pencerapan pengajaran & pembelajaran ini.

22 August 2008

MAKLUMAT TERKINI YANG TELAH DIHANTAR KE JPN SELANGOR

Assalamualaikum khas untuk JPN Selangor, Sektor Pengurusan Akademik.

Beberapa maklumat yang diperlukan segera telah dihantar ke JPNS. Jika masih belum sampai harap maklumkan kepada kami. Maklumat yang telah dikirimkan:

1. Soal selisik Keberkesanan Penggunaan PCG subjek Teknik (dihantar ke Unit Teknik & Vokasional)
2. Maklum balas Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri 1/2008 (telah dihantar kepada KPP Bahasa Malaysia)
3. Senarai kursus yang dikendalikan oleh Akademik PPD (telah dihantar kepada Sektor Pengurusan Akademik)
4. Status Pencerapan Pengajaran & Pembelajaran Guru sekolah di daerah (dihantar kepada Unit Bahasa Inggeris)

Semoga semua maklumat ini dapat membantu pihak JPNS dalam memastikan program Akademik di negeri ini dilaksana dengan baik dan berkesan.

MESYUARAT PELAKSANAAN DATA SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN (SAP)

Mesyuarat ini akan dilaksanakan pada:

27 Ogos 2008.
Rabu.
SK Ulu Yam Bharu.

Pihak sekolah (Sekolah Menengah) dikehendaki menghantar 2 orang iaitu Setiausaha / Penyelaras SAP PMR dan SPM semoga markah Peperiksaan Percubaan tahun ini dapat disediakan menggunakan Sistem ini.

Sila bawa laptop yang telah mempunyai:
1. Perisian Sistem Analisis Peperiksaan (SAP) dan Headcount.
2. Data HEM (ver3) yang telah dikemas kini,
3 Penyambung wayar.
4 Disket
5. Keputusan Percubaan (diharap markah calon telah dimasukkan ke dalam SAP bagi memudahkan urusan pembelajaran penggabungan)

Semoga semua sekolah dapat bekerjasama dalam melaksanakan program yang dikemukan oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sebenarnya program ini sudah didedahkan beberapa kali mulai tahun 2007. Setiusaha Peperiksaan PMR dan Setiausaha Peperiksaan SPM sudah pernah dipanggil pada hujung tahun 2007. Pada bulan Mei 2007 pendedahan juga dibuat untuk Penolong Kanan dan Setiausaha Headcout sekolah. Kali ketiga ini diharap tidak akan timbul masalah lagi kepada sekolah untuk mengendalikan sistem ini. Itulah harapan saya di Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor.19 August 2008

UJI BAKAT SEKOLAH SENI PERINGKAT DAERAH HULU SELANGOR

Terima kasih kepada semua murid yang hadir dalam uji bakat tersebut di PKG Kalumpang. Pada peringkat awalnya hanya ada 15 orang yang menghantar borang untuk Uji bakat. Pada 11 Ogos 2008, pada hari Uji bakat tersebut, didapati 29 orang telah hadir uji bakat.

Semua yang hadir telah melalui uji bakat tersebut, selepas semua borang yang sepatutnya ada pada uji bakat tersebut dapat diselesaikan. Pihak JPN Selangor (En Azhar bin Arifin - Ketua Unit Sains Kemanusiaan) bersama beberapa orang penguji telah dapat menyelesaikan uji bakat tersebut.

Bagi saya berjaya atau gagal murid-murid dalam uji bakat tersebut tidaklah begitu penting. Tempat yang disediakan memang terhad. Paling penting murid yang berminat daripada daerah ini dapat turut serta.

Semuga hasrat masing-masing akan terhasil.

MESYUARAT PENGUMPULAN DATA PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2008

Assalamulaikum dan selamat sejahtera kepada semua pentadbir sekolah.

Surat baru sahaja diedarkan pada minggu lalu tentang mesyuarat berkaitan akan diadakan pada 20 Ogos 2008 di Bilik Mesyuarat SKKKB (PPD Cawangan).

Sesi pertama pada 8.30 pagi melibatkan:
1. Semua 16 buah sekolah menengah.
2. 9 buah sekolah SJK Tamil.
3. 9 buah sekolah SHK Cina.

Sesi kedua pada 2.30 petang melibatkan
1. 30 buah sekolah Kebangsaan.

Semua Penolong Kanan Kurikulum dikehendaki hadir dengan membawa maklumat pemantauan pengajaran dan pembelajaran oleh pentadbir sekolah masing-masing.

Lengkapkan borang yang dikehendaki. Sila bawa dokumen sokongan yang dikehendaki seperti:
1. Jadual Pemantauan.
2. Instrumen pemantauan yang digunakanSila pastikan PK hadir mesyuarat.

Jika terpaksa menghadiri peperiksaan PTK dan lain-lain, sila pastikan ada wakil yang hadir dan bawa semua maklumat yang dikehendaki.

08 August 2008

KURSUS PENYUNTINGAN VIDEO PPD HULU SELANGOR

Satu kursus penyuntingan video akan dilaksanakan pada 11-13 Ogos 2008 di PKG Kalumpang. Kursus ini disediakan untuk pegawai-pegawai PPD Hulu Selangor dan guru-guru di daerah ini.Semoga kursus ini akan mendatangkan manfaat kepada peserta semua.

Saya juga memberikan nama untuk turut serta. Walau bagaimanapun mungkin tidak dapat turut serta. Pada 12 Ogos 2008 terdapat mesyuarat KUTV dan KUSM bersama Unit ICT JPNS dijadualkan di SMK Bukit Sentosa, Hulu Selangor mulai pukul 9.00 pagi. Pada 13 Ogos 2008 KUTV juga perlu menghadiri mesyuarat KUTV bersama Unit Teknik & Vokasional JPNS di SMK Saujana Utama, Kuala Selangor.

Oleh kerana terdapat mesyuarat yang begini rupa hasrat untuk mengikuti kursus terpaksa dibatalkan.Selamat mengikuti kursus kepada semua.

07 August 2008

KARNIVAL PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN HULU SELANGOR

Pada 6 Ogos 2008 bertempat di SMK Bandar Sungai Buaya, telah selesai satu Karnival PSK yang dianjurkan oleh Unit Sains Kemanusiaan yang diuruskan oleh KU Sains Kemanusian Hulu Selangor, Tn Hj Sameon bin Sidik bersama-sama AJK Pelaksana yang terdiri daripada Panitia PSK daerah dan warga sMK Bandar Sungai Buaya.

Saya mewakili pihak PPD Hulu Selangor ingin merakamkan terima kasih kepada En Mohd Yusof bin Abdul dan rakan-rakan dari JPNS yang turut hadir semasa Karnival tersebut. Ucapan tahniah dan terima kasih tidak terhingga kepada semua warga SMK Bandar Sg Buaya kerana berjaya menguruskan karnival kali pertama ini. Karnival ini dianggap berjaya menarik tumpuan murid-murid dan guru yang hadir. Tahniah.

Saya percaya dengan adanya karnival seperti ini, pengajaran & pembelajaran PSK yang tidak mempunyai talian dengan peperiksaan akan dapat menarik semua pelajar dan murid untuk meminatinya. Secara tak langsung, tujuan untuk menerapkan segala nilai murni dan sayangkan negara kita kan dapat dihasilkan dengan baik.

PSK merupakan subjek yang menjadi pelengkap kepada semua anak didik kita. Kita berharap nilai tambah dalam pendidikan seperti ini akan menjadikan murid-murid memiliki nilai dalaman yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Semoga tahun-tahun akan datang karnival ini dapat diteruskan demi kebaikan anak didik kita semua.

MESYUARAT EDUWEBTV DAERAH HULU SELANGOR

Jawatankuasa Eduwebtv Daerah Hulu Selangor telah dibentuk pada mesyuarat yang pertama lalu. Sebagai langkah awal Ahli Jawatankuasa ini akan mengadakan perjumpaan Kali kedua pada ketetapan berikut:

Tarikh: 27 Ogos 2008.
Masa 8.00 pagi - 5.00 petang.
Tempat: PKG Sungai Choh.

Dalam perjumpaan ini semua AJK yang telah dilantik akan dipandu oleh AJK yang telah mahir menggunakan internet untuk membuat ekplorasi terhadap laman web Eduwebtv. Dengan cara ini kita mengharap AJK akan mengetahui kandungan Eduwebtv ini lebih awal daripada guru Media yang dijangkakan akan menghadiri kursus selepas ini.

Bagi guru-guru yang berminat masih boleh melayari eb ini secara bersendirian. Sila layari http://www.eduwebtv.com/
Ada banyak video berkaitan pendidikan disediakan oleh KPM untuk semua guru. Kita mengharap dengan penggunaan guru dan murid-murid terhadap eduwebtv ini akan menambah keberkesanan pengajaran & pembelajaran guru-guru kita.

UJI BAKAT KEMASUKAN TINGKATAN 1 SEKOLAH SENI MALAYSIA 2009

Uji Bakat Sekolah Seni ini akan dijalankan pada ketetapan berikut:
Tarikh: 11 Ogos 2008.
Daftar: 8.00 pagi.
Tempat: PKG Kalumpang.

Sehingga tarikh tutup dan hari ini 7 Ogos 2008, pihak PPD Hulu SDelangor telah menerima 15 borang permohonan.

Semua 15 murid yang menghantar borang layak untuk uji bakat. Surat hadir uji bakat telah diedarkan kepada semua sekolah rendah. Sila dapatkan surat berkenaan.

Senarai yang telah hantar borang ialah:

1. Farah Fazira bt Muhamad Fauzi (SK KKB Satu) Seni Teater.
2. Kishendran a/l Paramilsuara (SK KKB Dua) Seni Teater.
3. Ili Amirah bt Ismail (SK Hulu Bernam) Seni Visual.
4. Khairun Najihah bt Ahmad Termizi (SK Hulu Bernam) Seni Visual.
5. Siti Zulaikha bt Hasan (SK Bukit Beruntung) Seni Tari.
6. Raqvindran a/l Bubalan (SK Bukit Beruntung) Seni Visual
7. Nur Faiqah Syaza bt Hussain (SK Bukit Beruntung) Seni Teater.
8. Nurul Farina bt Shahriman Teruna (SK Bukit Beruntung) Seni Visual.
9. Shah Redza bin Shahrin (SK Bukit Beruntung) Seni Teater.
10.Harith bin Rizuan (SK Bukit Beruntung) Seni Muzik.
11.Fatin Faridah bt Ahmad (SK Bkit Beruntung) Seni Tari.
12.Pavitra a/p Balan (SK Bukit Beruntung) Seni Tari.
13.Safiah Saffa bt Tengku Mamat (SK Bukit Beruntung) Seni Teater.
14.Nur Hazlenda bt Samad (SK bukit Beruntung) Seni Teater.
15.Ainul Syahidah bt Noor Faizal (SK bukit Beruntung)

Semua murid yang hadir uji bakat dikehendaki bersiap sedia. Sila bawa peralatan masing-masing untuk uji bakat. Sila bawa segala sijil asal yang pernah dimiliki oleh murid semasa uji bakat.

Uji bakat ini adalah sebagai syarat kemasukan ke sekolah Seni Malaysia sama ada ke Sekolah Seni Johor Bharu atau Sekolah Seni di Kuching Sarawak. Semoga semua yang hadir uji bakat akan berjaya uji bakat tersebut. Jika uji bakat ini lulus barulah segala syarat yang lain akan diambil kira.

Terima kasih kepada PKG Kalumpang kerana menyediakan tempat dan peralatan untuk uji bakat berkenaan.

05 August 2008

PEMANTAUAN AKADEMIK PPDHS KE SJK C BUKIT FRASER

Pada 4 Ogos 2007 (Isnin), Pengurusan Akademik telah berkunjung ke SJK C Bukit Fareser. Saya ( Rozali) dan pegawai-pegawai Akademik iaitu En Aznan bin Kasan (KU Sains Matematik), En Hasren bin Damiri (Penyelia KBSR) dan En Samsudin bin Ahmad (Penyelia j-Qaf) sempat ke Bukit Freser. Kami bertolak dari pejabat pada pukul 6.30 pagi. Perjalanan kami melalui hujan renyai.

Minta maaf kepada ketiga-tiga rakan yang lain kerana saya tidak dapat bertahan dalam perjalanan ini. Semasa perjalanan pergi beberapa kali kereta terpaksa dihentikan kerana saya mabuk dan muntah. Nasib baik perut masih kosong. Muntah yang keluar hanyalah air sahaja.

Perjalanan 1 jam itu sungguh menyiksakan bagi saya. Apabila sampai hujan masih renyai. Kami datang awal dengan hajat untuk melihat perjalanan perhimpunan pagi. Perhimpunan pagi tidak dapat dijalankan oleh pihak sekolah kerana hari masih hujan renyai.

Saya masih tidak bermaya waktu sampai ke sekolah ini. Ketiga-tiga pegawai yang lain menjalankan pemantauan beberapa perkara yang berkait dengan Kurikulum. Pada hari ini murid-murid sedang menjalani Ujian Bulanan.

Pegawai-pegawai yang hadir menyemak fail-fail panitia. En Hasren turut menyemak perkara berkait dengan kewangan yang terdapat dalam instrumen pemantauan perhimpunan pagi yang disediakan oleh Sektor Pengurusan Sekolah.

Hasil perbincangan En Aznan dengan seorang guru, guru berkenaan setuju untuk menyediakan pengajaran & pembelajaran Sains Tahun 3. Kelas ini hanya terdapat 3 orang murid. Pengajaran guru berkenaan amat baik dan cemerlang. Gurunya kreatif.

Buat pengetahuan ramai, sekolah ini hanya mempunyai 8 orang murid semuanya. Tidak ada murid tahun Satu. Gurunya seramai 5 orang, termasuk Guru Besar. Sebagai sekolah Kurang Murid (SKM) begitulah keadaannya. Namun yang menariknya sekolah ini tetap mempunyai Pusat Sumber / Perpustakaan. Terdapat Bilik Kemahiran Hidup yang boleh dijalankan pengajaran & pembelajaran di dalamnya.

Terdapat Bilik komputer PIBG. Bilik ini diletakkan 4 buah komputer yang boleh digunakan. Rasanya kelengkapan ICT tidak menjadi masaalah di sekolah ini. Pada masa pemantauan 1 orang murid tahun 6 sedang menjawab soalan ujian yang disediakan oleh guru dalam komputer. Setidak-tidaknya komputer tetap digunakan di sekolah ini. Tahniah untuk itu.

Tukang kebun menyediakan tanaman sayuran di kawasan sekolah. Terdapat tanaman sayur kailan. beberapa buah batas sudah disediakan untuk ditanam dengan sayuran.

Apabila selesai pemantauan, kami terus menyediakan laporan pemantauan pada hari tersebut untuk diserahkan kepada pihak sekoloah. Pada pukul 1 tengah hari kami sempat berbincang dengan Guru Besar dan guru-guru sekolah. Kami membentangkan dapatan pemantauan kepada mereka. Pada masa yang sama mereka memberikan respon terhadap beberapa perkara.

Pada pukul 2.15 petang kami mula bergerak turun. Jika kami gagal turun pada masa itu dan melepasi pukul 2.40 petang bererti kami perlu menunggu hingga pukul 4 petang untuk turun kerana jadualnya memang seperti itu.

Bagi saya perjalanan balik lebih menyiksakan. Dalam keadaan perut yang sudah berisi, mabuk saya mengundang padah. Saya muntah, mungkin tidak kurang 10 kali kereta berhenti untuk melayan keadaan saya yang tidak tahan dengan mabuk perjalanan yang bengkang bengkok. Ini merupakan pengalaman yang cukup tidak dapat dilupakan sepanjang saya bertugas di PPD Hulu Selangor.

Kami masih berharap sekolah ini, SJK C bukit Freser akan mencapai keputusan 100% dalam UPSR tahun 2008, dengan berbekalkan seorang calon sahaja. Jika murid ini gagal 1 mata pelajaran, bererti keputusan peperiksaan sekolah akan menjadi 0%. Semoga ini tidak berlaku.

Aapabila sampai di Kuala Kubu Bharu semula barulah keadaan reda terutama saya yang sedang mabuk.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2008

Peperiksaan Percubaan PMR untuk semua sekolah di negeri Selangor telah ditetapkan pada 11-15 Ogos 2008. Kepada semua pelajar daerah Hulu Selangor, jadikan peperiksaan ini sebagai menentukan kemampuan dan segala persiapan yang dibuat selama hari ini mendatangkan hasil yang baik. Jika tidak memuaskan, ruang yang tinggal sebelum PMR yang sebenar perlu digunakan untuk memastikan segala kekurangan dibaiki.

Kepada semua yang mengajar khasnya di kelas-kelas tingkatan 3, ruang masih ada untuk membaiki kelemahan anak didik kita. Marilah kita berdoa semoga semua murid kita akan berjaya dengan cemerlang. Usahakanlah sehingga ke hari yang terakhir. Usaha tuan-tuan dan puan-puan yang bergelar guru pasti akan dikenang oleh mereka hingga ke akhir hayat. Itulah kelebihan insan yang bergelar guru. Bakti mu pasti akan dikenang. Percayalah.

Bagi murid yang lemah dan kerap gagal dalam peperiksaan merteka, usahakanlah sebaik mungkin supaya sekurang-kurangnya mereka lulus pada tahap minimum. Jika murid kita sentiasa baik keputusan peperiksaannya, pastikan mereka akan cemerlang.