PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

13 September 2008

UJIAN PRA PROTIM TAHUN 6

Taklimat sudah dibuat kepada semua Penolong Kanan sekolah rendah (SK/SJKC/SJKT) tentang pelaksanaan program ini. PROTIM tahun 6 perlu dilaksanakan proses praujian pada 15 September 2008, itu tarikh rasmi yang ditetapkan oleh BPK. Harap semua sekolah dapat melaksanakan praujian ini.

Program PROTIM ini telah dilaksanakan bagi tahun 4 lebih awal lagi. Kelas PROTIM tahun 4 sedang berjalan lagi pada masa sekarang. Ujian pasca akan dilaksanakan selepas ini. Harap pROTIM tahun 6 ini dapat dilaksanakan.

Pegawai-pegawai Akademik PPD Hulu Selangor akan cuba membuat pemantauan secara rawak terhadap beberapa buah sekolah pada minggu hadapan, bermula 15 September 2008. semoga program ini dilaksanakan dengan baik.