PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

12 April 2008

KURSUS LEADERSHIP COACHING DAN MENTORING

Pada 8 - 11 April 2008 saya telah mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Latihan JPNS di Hotel MITC Ancasa Melaka. Kursus dikendalikan oleh 2 orang pensyarah dari IAB iaitu En Mazlan dan Cik Rukiyah Bee.

Banyak ilmu baru dari segi melaksanakan peranan untuk melakukan coaching dan mentoring kepada orang lain, baik dalam organisasi atau sesiapa sahaja.

Terima kasih kepada pihak yang menganjurkan kursus.

Terdapat beberapa proses yang perlu dilalui dalam sesi coaching ini.

  • Contect Interview - melibatkan active listening dan juga reflective questening
  • Goal setting
  • Observatian of leadership practice
  • Descriptive feedback
  • Evaluative feedback (coach listen) dan Evaluative feedback ( leader listen)
  • Discusion / Ideas/ Reflective conversation.