PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

14 April 2008

MESYUARAT SEMAKAN DAN PEMURNIAN DOKUMEN KUALITI MS ISO 9001:2000

PPD Hulu Selangor telah mengadakan mesyuarat berkaitan pada 13-15 April 2008, di Hotel Casa Rachado, Port Dickson.

Mesyuarat ini bertujuan melakukan penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti. Dalam mesyuarat ini segala pemurnian dilakukan terhadap dokumen yang terdapat dalam proses yang dilaksanakan di PPD Hulu Selangor. Tempat mesyuarat ini sebenarnya dijalankan di sebuah hotel yang terdapat di Tanjung Tuan(Cape Rachado), Melaka.