PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

20 April 2008

BERITA-BERITA PENDIDIKAN

Berita dan rencana pendidikan daripada Utusan Malaysia boleh didapati melalui link berikut:
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?sec=Pendidikan&i=section/pendidikan.asp


PENGUMPULAN DAN PENGAGIHAN SOALAN PERTENGAHAN TAHUN 2008

Kepada semua Penolong Kanan sekolah mengah daerah Hulu Selangor harap ambil perhatian tentang perkara ini. Proses pengumpulan dan pengagihan akan dilaksanakan di SMK Ampang Pecah pada 24 April 2008 (Khamis,)mulai 08.30 pagi.

Pastikan semua soalan yang disediakan oleh setiap pengerusi mata pelajaran telah siap sedia pada tarikh tersebut. Harap dapat perbanyak soalan mengikut bilangan sekolah yang ada dan satu salinan untuk PPDHS.

Jangan apabila sampai masa dan tarikh berkaitan masih ada soalan yang tidak siap sepenuhnya. Proses penyerahan hanya dijalankan pada ketetapan tersebut sahaja. Pastikan soalan dan skima telah siap.

Tidak ada cara lain proses penyerahan dilakukan. Kita tidak mahu ada yang mahu menyerahkan kemudian. Jangan lewatkan masa penyerahan ini. Harap dapat kerjasama sepenuhnya.

Surat untuk tujuan ini telah diedarkan kepada semua sekolah. Sebarang pertanyaan sila kemukan kepada Penolong PPD Pengurusan Akademik.