PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

04 December 2007

MESYUARAT AJK KELAS RANCANGAN KHAS (KRK) DAERAH HULU SELANGOR

Pada 04 Disember 2007 suatu mesyuarat KRK Daerah Hulu Selangor telah diadakan di SMk Dato Hj Kamaruddin, Kuala Kubu Bharu. Mesyuarat dihadiri oleh Pengetua, Penolong Kanan dan Penyelia KRK sekolah pelaksana KRK. Sekolah terlibat ialah:
SMK Dato Hj kamaruddin.
SMK Syed Mashor.
SMK Sg Choh.
SMK Bukit Sentosa
SMK Taman Bunga Raya.

Dalam mesyuarat ini PPD diwakili oleh Penolong PPD Pengurusan Akademik dan Penyelia Sekolah Menengah, Pengurusan Sekolah, iaitu En Rozali b Mazlan dan Tn Hj Rahim bin Omar.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Mazmin iaitu pengetua SMK Dato Hj Kamaruddin selaku Yang diPertua PKPSM daerah Hulu Selangor. Dalam mesyuarat ini telah memilih dan melantik AJK Induk KRK daerah Hulu Selangor.

Pengetusi : Tuan PPD Hulu Selangor.
Naib Pengerusi: Pengetua SMK Dato Hj Kamaruddin.
Setiausaha: Pengetua SMK Sg Choh.
Bendahari: Pengetua SMK Taman Bunga Raya(1)
Urusetia Akademik: Pengetua SMK Syed Mashor.
Urusetia Kokurikulum: Pengetua SMK Bukit Sentosa.

Setiap Pengetua yang menjadi peneraju akan melantik kumpulan guru dari sekolah masing-masing sebagai AJK bagi melengkapkan AJK masing-masing. Setiap biro diminta membawa rancangan masing-masing pada perjumpaan yang akan datang.

Ahli sebulat seuara akan menyeragamkan pungutan wang bagi program KRK bagi setiap pelajar. Setiap Pengetua dikehendaki menyatakan maklumat ini dalam perjumpaan dengan ibu bapa KRK sekolah masing-masing dan membawa usul ini dalam mesyuarat PIBG sekolah masing-masing. Persetuuan PIBG adalah penting untu pungutan wang sebegini rupa. Jika PIBG tida bersetuj, pungutan bayaran ida boleh dibuat.

Mesyuarat juga cuba mengenal pasti kekuatan guru-guru yang terdapat di sekolah masing-masing untuk program pada tahun 2008. Cadangan Aktiviti tahun 2008 dalam bidang Kokurikulum:
1. Perbahasan dan public speaking di kalangan pelajar KRK tingkatan 1 dan 2.
2. Perkemahan KRK daerah dicadangkan di FRIM Kepong,pada cuti pertengahan semester pertama (Mac). Segala detailnya akan dibincangkan lagi kemudian.
3. Khidmat Masyarakat KRK dengan nama "Bersamamu KRK". Mungkin boleh dibuat di rumah orang miskin atau rumah-rumah anak yatim atau lain-lain. Dicadangkan sekolah tubuhkan Kelab Khidmat Masyarakat di sekolah-sekolah yang boleh dianggotai oleh murid KRK.

Dalam bidang Akademik pula cadangannya ialah:
1. Kelas tambahan KRK dijalankan di sekolah masing-masing. Kelas tambahan ini perlu diawalkan supaya mengelakkan tanggapan kelas tusyen di luar telah berjalan awal, mereka tidak mahu menyertai kelas tambahan yang sudah terlewat.
2. Seminar teknik menjawab KRK bagi 2 buah sekolah yang akan menduduki peperiksaan PMR tahun 2008.
3. Menyediakan rancangan tahunan khas bagi KRK supaya sukatan pelajaran KRK dapat dihabiskan pada seawal mungkin, iaitu Julai 2008, untuk membolehkan sukatan pelajaran tingkatan berikutnya dapat dimulakan.
4. Soalan selaras bagi kelas KRK.
5. Modul latih tubi KRK yang akan disediakan oleh guru-guru KRK.
6. Modul latih tubi terancang semasa cuti persekolahan yang akan disediakan juga tahun 2008.