PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

24 August 2008

RENUNGAN UNTUK DIFIKIRKAN BERSAMA OLEH SEMUA PENTADBIR SEKOLAH

Selepas pengumpulan data pencerapan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah masing-masing, marilah kita fikirkan bersama-sama segala yang telah tuan-tuan laksanakan dalam pencerapan daripada Januari hingga Julai 2008.

Saya mengandaikan maklumat yang diserahkan adalah benar belaka, tidak ada yang menghantar data secara maya sahaja. Ada bukti instrumen yang digunakan.

Ada sekolah yang telah memcerap semua gurunya. Masih banyak sekolah yang belum selesai mencerap semua gurunya walaupun untuk sekali setiap guru di sekolah. Terdapat beberapa buah semolah telah cerap lebih daripada sekali setiap orang guru.Sepatutnya selama setahun setiap orang guru perlu dicerap sebanyak 2 kali oleh pentadbir mereka. Lebih kerap lebih baik.

Bukanlah hanya seorang sahaja yang perlu laksanakan tugas ini, iaitu Pengetua atau Guru Besar. Ada ramai lagi personal yang boleh melaksanakan tugas ini di sekolah. Sekolah perlu jadualkan perkara pencerapan ini secara terancang. Adalah malang pula jika personal-personal lain sahaja yang menjalankan pemantauan atau pencerapan ini tanpa melibatkan Pengetua atau Guru Besar.

Sebagai pemimpin instruksional, rasanya pencerapan ini adalah tugas paling penting bagi setiap Pengetua atau Guru Besar. Jangan abaikan langsung perkara ini. Bekerjasamalah dengan semua pentadbir di sekolah. Semoga pencerapan ini lebih kerap dilaksanakan. Saya berharap proses pencerapan ini boleh dibuat dengan lebih baik selepas ini.

Bagi pihak PPD Hulu Selangor, kami telah berusaha memanggil beberapa kumpulan pentadbir seperti Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan, Penolong Kanan Petang dan Ketua Bidang untuk diberikan pendedahan tentang penggunaan Elemen 9 dalam pencerapan. Semoga selepas ini hasrat untuk menjadikan pencerapan pengajaran & pembelajaran dalam kelas lebih berkesan dan mendatangkan makna yang lebih dalam pendidikan kita. Saya rasa inilah salah satu langkah untuk menjadikan pengajaran & pembelajaran guru kita lebih berkesan. Semua ini akan mendatangkan impak yang besar kepada anak didik kita di dalam kelas, sehingga mendatangkan manfaat kepada pendidikan mereka sepanjang berada di sekolah.

Saya mengharap kita semua dapat bekerjasama dalam hal ini. Laksanakanlah proses pencerapan pengajaran & pembelajaran ini.