PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

06 April 2007

maklumat murid kelas dan guru ICT sekolah menengah

KUTV mengharapkan bantuan semua guru pelaksana mata pelajaran ICT untuk mendapatkan maklumat yang terkini. PPK memerlukan maklumat berkaitan:

  1. Maklumat bilangan kelas jika ada perubahan. Tolong pastikan status murid sekolah cikgu, sama ada mereka dalam aliran sains atau sastera. Bilangan yang ada sekarang, seperti biasa mengikut jantina dan kaum.
  2. Maklumat guru yang mengajar. Nama guru. Maklumat detail lain rasanya KUTV boleh dapatkan daripada data Emis.

Semua maklumat ini boleh diserahkan kepada KUTV dengan cara yang paling mudah bagi cikgu semua. Boleh guna email atau catatkan secara bercetak atau apa cara yang mudah. Boleh juka dimasukkan dalam ruangan komment pada blog ini.

Semoga KUTV akan dapat maklumat ini dalam pertenghan April, selewat-lewatnya 20 April 2007. Maklumat ini khusus bagi sekolah:

  1. SMK Kuala Kubu Bharu
  2. SMk Sg Choh
  3. SMK Dato Hj Kamaruddin
  4. SMK Syed Mashor

Sekian. Terima kasih.

Disediakan oleh: KUTV PPDHS/ 06.03.2007