PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

12 February 2007

mesyuarat ict

MESYUARAT PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER DAN PENYELARAS ICT DAERAH HULU SELANGOR 2007

Diumumkan bahawa mesyuarat berkaitan akan dijalankan pada ketetapan berikut:

26 FEBRUARI 2007 (ISNIN)
02.00 PETANG
SK RASA.

Semua sekolah mempunyai makmal komputer hendaklah menghantar:
PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER

Sekolah yang tidak mempunyai makmal komputer sila hantar:
PENELARAS ICT SEKOLAH

Harap lengkapkan maklumat penyelaras dan penolong penyelaras makmal komputer, begitu juga penyelaras ICT, juga penyelaras-penyelaras yang berkaitan dengan ICT
Sila bawa maklumat semasa mesyuarat berkaitan.

Semoga kehadiran tua-tuan dan puan-puan akan memantapkan lagi pengurusan makmal komputer dan ICT di sekolah.

Surat rasmi akan diedarkan kepada semua sekolah.
Sebarang pertanyaan dalam hal ini sila kemukakan kepada KUTV PPDHS.
Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh:
KUTV PPDHS
12.02.2007
24 Muharam 1428.