PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

20 September 2007

GERBANG PMR

Assalamualaikum kepada semua pendidik daerah Hulu Selangor. Pelajar kita sudah hampir melalui gerbang PMR. Saya mencadangkan kepada semua, janganlah biarkan mereka membuat ulang kaji bersendirian. Rasanya guru-guru amat diperlukan pada saat-saat macam ini. Dengan bantuan saat akhir, sudah pasti ada banyak faedah kepada anak murid kita, terutama mereka yang lemah dan tidak faham bagaimana untuk melakukan ulang kaji. Oleh itu bantulah mereka.

Saya rasa mata pelajaran yang amat memerlukan bantuan ialah mata pelajaran Matematik. Keputusan percubaan PMR bagi mata pelajaran ini masih rendah daripada matlamat kita. Semoga semua usaha murni tuan-tuan dan puan-puan akan meningkatkan kepetusan Matematik PMR sebenarnya. Keputusan PMR sebenar juga boleh ditingkatkan.