PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

25 August 2008

SAP SEKOLAH RENDAH DAERAH HULU SELANGOR

Terima kasih kepada semua sekolah rendah yang telah menyiapkan tugasan tentang SAP. Akhirnya sehingga jam 9.00 malam 25 Ogos 2008, sebanyak 46 buah sekolahb telah berjaya digabungkan data percubaan UPSR tahun 2008. Hanya sebuah sekolah yang masih belum selesai, iaitu SJK C Batang Kali. Walaupun telah terlewat, diharap pihak sekolah SJK C Batang Kali dapat mengambil tindakan segera.Sila hantar data ini segera ke PPD Hulu Selangor. Serahkan kepada Penyelia KBSR.

Saya amat faham kerana penggunaan SAP baru dilaksanakan. Rasanya untuk akan datang perkara-perkara yang menjadi masalah hendaklah diambil tindakan supaya kesilapan-kesilapan tidak berulang lagi.

Dalam hal pengumpulan data SAP UPSR ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Penyelia KBSR, En Hasren bin Damiri kerana berjaya melakukan tugas penggabungan data dengan baik. Terima kasih kepada Jurulatih yang sedia membantu jika terdapat masalah.

Saya sempat bersama-sama kumpulan guru sekolah yang tidak dapat menyiapkan lebih awal tugas ini, iaitu pada petang 25 Ogos 2008. Terdapat 12 buah sekolah yang cuba menyiapkan tugasan data SAP pada hari berkaitan. Terima kasih.

Semoga penggunaan SAP ini dapat diluaskan kesemua peringkat di sekolah. SAP ini perlu, supaya penyediaan Headcount pada sesi 2009 akan berjalan dengan baik.