PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

04 January 2007

KEPUTUSAN PMR UNIT TEKNOLOGI & VOKASIONAL

SUBJEK KHB DALAM KEPUTUSAN PMR TAHUN 2006

Peratus Kelulusan dan rank berdasar 14 subjek utama di daerah.

KHB Kemahiran Teknikal ( Pilihan 1) 2006 mencatat 96.12% (rank 2) berbanding 95.14% (rank 5) tahun 2005. meningkat 0.98%. Jika dibandingkan keputusan peratusan negeri 93.98%.
Calon mendapat A ialah 33.33% berbanding negeri 27.59%.

Tahniah kepada semua guru yang telah bertungkus lumus untuk memastikan peningkatan ini berlaku.

KHB ERT (Pilihan 2) 2006 mencatat 95.26% (rank 3) berbanding 97.98% (rank 2) tahun 2005, menurun 2.72%. Jika dibandingkan keputusan peratusan negeri 95.71% yang lebih tinggi sedikit. Calon mendapat A 24.77% berbanding negeri 27.96%.

Guru-guru subjek ini diharap dapat meningkatkan usaha supaya peningkatan dikembalikan semula.

KHB Pertanian ( Pilihan 3) 2006 mencatatkan 91.01% (rank 9) berbanding 89.78% (rank 10) tahun 2005. meningkat 0.23%. Jika dibandingkan keputusan peratusan negeri 92.52% yang lebih tinggi sedikit. Calon mendapat A hanya 9.61% berbanding negeri 14.03%.

Tahniah kepada semua guru yang dapat meningkatkan peratusannya, tetapi kualiti mendapat A perlu diberikan penumpuan.

KHB Perdagangan & Keusahawanan (Pilihan 4) 2006 mencatatkan 97.97% (rank 1) berbanding 98.81%(rank 1) tahun 2005, menurun 0.84%. Jika dibandingkan keputusan peratusan negeri 95.07% sahaja. Calon mendapat A 27.83% berbanding negeri 31.16%.

Walaupun menurun, peratusan lulus subjek ini masih tinggi, namun begitu masih ada ruang untuk penambahbaikan terutama aspek kualiti.

GPMP dan rank berdasar 14 subjek utama.

KHB Teknikal
2.37 (rank 5) 2006 berbanding 2.36 (rank 4) 2005. Terdapat sedikit kemerosotan.GPMP negeri hanya 2.47.

KHB ERT
2.37 (rank 5) 2006 berbanding 2.31 (rank 3) 2005. Terdapat sedikit kemerosotan. GPMP negeri hanya 2.47.

KHB Pertanian
2.70 (rank 8) 2006 berbanding 2.82 (rank 10) 2005. Terdapat peningkatan. GPMP negeri hanya 2.85.

KHB Perdagangan & keusahawanan
2.23 (rank 1) 2006 berbanding 2.24 (rank 1) 2005. Terdapat peningkatan. GPMP negeri hanya 2.36.

Tahniah kepada semua guru yang berkaitan kerana mampu mengekalkan subjek KHB Pil 4 sebagai subjek terbaik bagi tahun kedua berturut-turut.

Marilah kita, terutamanya semua guru KHB setiap sekolah di Hulu Selangor meneliti analisis ini dan bandingkanlah dengan keputusan KHB sekolah masing-masing. Tahniah jika sekolah tuan-tuan dan puan-puan berada pada tahap yang lebih baik daripada himpunan analisis daerah dan negeri. Tahniah khusus kepada pendidik yang berada di dalam kelas dan bengkel KHB untuk memastikan perkara tersebut terhasil. Walau bagaimanapun kita tidak boleh cepat berpuas hati. Pasti masih ada ruang untuk melakukan penambahbaikan.

Bagi sekolah yang tidak mencapai tahap itu, sama-samalah tanamkan azam untuk berusaha mengubah semua yang kekurangan.


Disediakan oleh:
KUTV PPDHS
05.01.2007
15 Zulhijjah 1427.

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK HULU SELANGOR KALI PERTAMA 2007

Mesyuarat tersebut akan diadakan pada:
Sekolah Rendah:
Tarikh: 09 Januari 2007
Tempat : SK RASA
Masa: 09.00 pagi
Kehadiran: Semua guru besar daerah Hulu Selangor
48 orang.

Sekolah Menengah:
Tarikh: 10 Januari 2007
Tempat: PPD Hulu Selangor
Masa: 09.00 pagi
Kehadiran : Semua pengetua daerah Hulu Selangor
16 orang.

Semoga tuan-tuan dan puan-puan maklum akan hal ini. Semoga kehadiran semua akan meletakkan pendidikan kurikulum Hulu Selangor dan sekolah masing-masing pada tahap yang terbaik.

Disediakan oleh:
KUTV PPDHS
04.01.2007
14 Zulhijjah 1427.