PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

25 November 2007

SUKATAN PELAJARAN

Tuan-tuan dan puan-puan (guru-guru) sudah pasti masih tidak mempunyai simpanan sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Bagi mereka yang masih tidak memilikinya harap ambil daripada myschoolnet pada alamat berikut: http://myschoolnet.ppk.kpm.my/indexg.htm

Guru-guru boleh muat turun bahan tersebut daripada web tersebut. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan mempunuyai Acrobet Reader untuk membuka fail yang disediakan.