PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

31 December 2008

LAUTAN BUDI SEMARAK KASIH

Assalamualaikum....

Pada 30 Disember 2008, sebelah pagi, 8.30 pagi saya berkesempatan menghadiri mesyuarat guru pertama SMK Syed Mashor. Terima kasih diucapkan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan semua guru yang dapat menerima kehadiran saya pada pagi tersebut.

Saya berkesempatan untuk bercakap (ucapan) kepada semua guru pada pagi tersebut. Pada pagi ini juga keputusan PMR diumumkan. Saya segera balik ke pejabat untuk melihat keputusan yang telah keluar. Keputusan daerah tidak begitu baik. Walau bagaimanapun kita terpaksa menerimanya, dengan harapan semua sekolah akan berazam untuk meningkatkannya pada sesi 2009. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada sekolah yang meningkat dan kekal baik. Ucapan tahniah kepada SM Sains Hulu Selangor kerana mencapai keputusan yang baik kerana GPS ialah 1.02, peratusan 100.Terdapat 134 orang mendapat semua A dalam mata pelajaran, jumlah ini pasti mencecah lebih 85% daripada keseluruhan murid sekolah ini. Tahniah.

Pada hari ini, tengah hari saya, En Kamsah dan Tn Hj Suhaimi berada di Dewan Cattleya PKPS, Shah Alam kerana menghadiri majlis anjuran JPNS, iaitu LAUTAN BUDI SEMARAK KASIH.

Pada kelapangan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada semua rakan pegawai, guru dan kakitangan pendidikan di negeri Selangor yang diraikan pada hari tersebut. Ucapan ini khas saya ucapkan kepada rakan daripada PPD Hulu Selangor; Tn Hj Yusof bin Abdul Rahman dan En Mohd Radzi bin Abd Hamid yang hadir pada hari tersebut. Kepada yang tidak berkesempatan untuk hadir, selamat bersara.

29 December 2008

MESYUARAT GURU SEKOLAH MENENGAH PADA 30 DISEMBER 2008

Assalamualaikum...

Pada tarikh 30 Disember 2008 akan berlangsung mesyuarat guru pertama di sekolah-sekolah teertentu. Terdapat 10 buah sekolah menengah yang akan bermesyuarat. Antara sekolah tersebut ialah:
1. SMK Ampang Pecah.
2. SMK Kg. Soeharto.
3. SMK Gedangsa.
4. SMK Bandar Baru Btg Kali.
5. SMK Bandar Sungai Buaya.
6. SMK Syed Mashor.
7. SMK Kalumpang.
8. SMK Sungai Choh.
9. SMK Dato Hj Kamaruddin.
10. SAM Tinggi Kuala Kubu Bharu.

Mungkin beberapa buah sekolah sahaja yang wakil PPD akan turut serta. Pegawai di Pengurusan Akademik ramai yang ada mesyuarat di tempat lain, termasuk di Putrajaya.

Saya telah berkesempatan hadir dalam mesyuarat bersama guru-guru SMK Serendah pada 26 Disember 2008 (Jumaat).. Saya berharap sekolah SMK Serendah dapat bergerak dengan baik walaupun masih tidak ada Pengetua pada masa sekarang. Saya percaya kepimpinan Penolong Kanan yang ada sekarang masih mampu memastikan persekolahan awal 2009 akan berjalan dan diurus dengan baik dan lancar.

Jika ada kesempatan saya akan turut serta dalam mesyuarat guru di SMK Syed Mashor pada 30 Disember 2008. Walau bagaimanapun mungkin hanya untuk masa yang singkat sahaja kerana saya perlu menghadiri majlis di Shah Alam pada tarikh yang sama, bersama Tuan PPD dalam majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Selangor.

AWAL MUHARAM 1430

Assalamulaikum....
Pada hari ini 29 Disember 2008, semua kakitangan kerajaan termasuk warga pendidikan bercuti. Guru-guru memang masih bercuti panjang. Namun sesi persekolahan sudah hampir. Persiapan terakhir oleh semua pihak sedang giat dilakukan supaya semua perkara berjalan dengan teratur dan lancar.

Sempena awal Hijrah ini marilah kita berazam semoga tahun 1430 ini akan menghasilkan segala kegemilangan. Sebelum semua itu terhasil marilah kita bertekad untuk melakukan tanggungjawab kita sebaik mungkin. lakukan tugas kita dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas.

Segala kekurangan dan kelemahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum ini hendaklah dielakkan. Biarlah kita menjadi insan yang dipenuhi dengan perkara-perkara positif sahaja. Kita mesti yakin dengan usaha yang keras semua pihak kita bakal menghasilkan apa-apa sahaja yang baik dan cemerlang dalam pendidikan khasnya.

25 December 2008

MESYUARAT GURU PERTAMA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

Assalamualaikum...

Selamat bermesyuarat bagi semua sekolah daerah ini bagi sesi 2009. Sekolah menengah pernah mencadangkan supaya PPD turut sama dalam mesyuarat pertama di sekolah. Cadangan ini telah saya sampaikan kepada Tn PPD selepas mesyuarat di SM Sains tempoh hari. Hasil daripada itu beberapa orang pegawai yang ada kelapangan telah hadir ke sekolah tertentu.

Oleh kerana cadangan ini sudah agak lewat, adalah sukar untuk menyusu pegawai untuk hadir ke sekolah. Tambahan lagi apabila kebanyakan sekolah bertumpu mesyuaratnya pada 30 Disember 2008. Ramai pegawai Akademik yang ada mesyuarat pada tarikh tersebut, termasuk En Aznan dan Pn Hjh. Hamidah yang perlu menghadiri mesyuarat di Putrajaya.

SMK Serendah, melalui Tn Haji Halim, Penolong Kanan Akademik telah menghubungi saya dan mengundang saya hadir semasa mesyuarat guru SMK serendah pada 26 Disember 2008. Hanya satu sekolah sahaja yang mengadakan mesyuarat pada tarikh tersebut. Saya berjanji,untuk turut hadir. InsyaAllah.

Tarikh 30 Disember 2008 terdapat 10 buah sekolah yang akan mengadakan mesyuarat mereka. Adalah sukar untuk hadir dalam semua mesyuarat berkenaan. Minta maaf kepada semua pengetua dan sekolah yang tidak dapat kami hadiri. InsyaAllah tahun 2009, jika daapat dirancang lebih awal dan disusun awal, mungkin ramai pegawai yang boleh turut hadir. Pada hujung tahun begini ramai pegawai yang mengambil cuti rehat, kerana apabila musim persekolahan sudah bermula biasanya mereka sukar untuk bercuti. Saya cuba untuk melapangkan masa saya jika tiada mesyuarat dimana-mana pada 30 Disember 2008, untuk hadir di salah satu mesyuarat berkaitan. Peringkat awal ini saya bercadang untuk hadir bersama dalam mesyuarat guru SMK Syed Mashor. Walau bagaimanapun bergantung kepada keadaan semasa.

Walau bagaimanapun selamat melaksanakan mesyuarat guru sekolah masing-masing.
Assalamualaikum....
Selamat berjumpa lagi untuk kali kedua saya membuat catatan tentang AKTA Pendidikan 1996. Bahagian pertama tempoh hari saya telah catatkan bahagian awal AKTA ini. Kali ini saya akan pergi ke BAHAGIAN I, PERMULAAN.


1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Akta ini boleh dinamakan Akta Pendidikan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.
2. Tafsiran.
Dalam Akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-
“bahasa Cina” ertinya bentuk bahasa Cina yang biasanya dikenali sebagai Mandarin;


“bahasa kebangsaan” ertinya bahasa Melayu sebagaimana yang ditentukan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan;

“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

“fee yang diluluskan” ertinya fee yang diluluskan oleh Menteri;

“guru” ertinya seseorang yang-
(a) mengajar murid di sesuatu institusi pendidikan; atau
(b) menyediakan atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawapan yang dikembalikan di, bagi atau melalui pusat pendidikan jarak jauh, dan termasuklah guru besar dan pengetua;

“guru berdaftar” ertinya mana-mana guru yang didaftarkan di bawah Akta ini;

“ibu bapa” termasuklah penjaga dan mana-mana orang yang mempunyai kawalan di sisi undang-undang atau kawalan sebenar ke atas seseorang murid;

“institusi pendidikan” ertinya sekolah atau mana-mana tempat lain, di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi, orang lazimnya diajar, sama ada di dalam satu kelas atau lebih, dan termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk-
(a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata; atau
(b) mana-mana tempat yang dissytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud Akta ini;

“institusi pendidikan tinggi” ertinya institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan tinggi yang membawa kepada penganugerahan diploma, ijazah atau yang setaraf dengannya;

“kelas peralihan” ertinya kelas di sekolah menengah yang menyediakan ajaran selama satu tahun untuk murid daripada sekolah rendah yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar sebelum bermulanya pendidikan menengah rendah;

“Ketua Nazir” ertinya Ketua Nazir Sekolah yang dilantik di bawah subseksyen 6(1);

“Ketua Pendaftar” ertinya Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(1), dan termasuklah Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(2);

“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Pendidikan yang dilantik di bawah seksyen 3;

“kurikulum kebangsaan” ertinya kurikulum yang ditetapkan;

“kurikulum prasekolah” ertinya garis panduan kurikulum yang diluluskan oleh Menteri di bawah seksyen 22 bagi kegunaan tadika;

“murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan;

“Pegawai Pendidikan” berhubungan dengan sesuatu daerah atau kawasan, ertinya pegawai pendidikan yang dilantik di bawah perenggan 4(b);

“pekerja” ertinya orang yang diambil kerja oleh suatu lembaga pengelola, selain daripada pengelola, guru atau mana-mana orang lain yang dilantik atau dinamakan oleh Menteri di bawah subseksyen 58(2) atau 61(2), mengikut mana-mana yang berkenaan, yang diambil kerja atau yang mengambil bahagian secara aktif dalam kerja berkaitan dengan perjalanan atau pentadbiran sesuatu institusi pendidikan;

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(3) dan termasuklah Ketua Pendaftar;

“pendidikan khas” ertinya pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan khas murid;

“pendidikan lepas menengah” ertinya pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi;

“pendidikan menengah” ertinya pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas;

“pendidikan menengah atas” ertinya pendidikan yang sesuai dengan kebolehan dan bakat seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah;

“pendidikan menengah rendah” ertinya kursus tiga tahun yang sesuai bagi seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan rendah;

“pendidikan pengembangan” ertinya pendidikan sepenuh masa atau separuh masa bagi orang yang tidak mengikuti kursus pengajian biasa di institusi pendidikan;

“pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun;

“pendidikan rendah” ertinya kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun;

“pendidikan tinggi” ertinya pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi;

“Pengarah Pendidikan” ertinya Pengarah Pendidikan sesuatu negeri atau Wilayah Persekutuan yang dilantik di bawah seksyen 4;

“pengelola” ertinya orang yang diberi kuasa di bawah suratcara pengelolaan untuk mentadbir atau menguruskan sesuatu institusi pendidikan;

“Penolong Pendaftar” ertinya Penolong Pendaftar Sekolah atau Penolong Pendaftar Guru, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah subseksyen 5(3);

“Perkhidmatan Pendidikan” ertinya suatu perkhidmatan awam di bawah perenggan (1)(h) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan;

“Pihak Berkuasa Negeri” ertinya Raja atau Yang di-Pertua Negeri sesuatu Negeri dan bagi sesuatu Wilayah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong;

“premis” ertinya mana-mana bangunan yang digunakan sebagai institusi pendidikan termasuklah mana-mana bangunan bagi maksud menyediakan tempat tinggal dan kemudahan lain bagi murid dan kakitangan institusi itu tetapi tidak termasuk mana-mana tanah yang menjadi tapak bangunan itu;

“pusat pendidikan jarak jauh” ertinya tempat organisasi atau institusi yang menyediakan ajaran atau pengajaran-
(c) melaui media elektroik semata-mata;
(d) melalui surat semata-mata;
(e) sebahagiannya melalui media elektronik dan sebahagian lagi melalui surat atau kaedah-kaedah pengajaran yang lain; atau
(f) sebahagiannya melalui media elektronik dan sebahagian lagi melalui surat dan kaedah-kaedah pengajaran yang lain;

“sekolah” ertinya tempat di mana sepuluh orang atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih, tetapi tidak termasuk mana-mana tempat yang pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata;

“sekolah bantuan kerajaan” atau “institusi pendidikan bantuan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh;

“Sekolah gaya pos” ertinga sesuatu organisasi atau institusi yang menyediakan ajaran atau pengajaran melalui surat;

“sekolah jenis kebangsaan” ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan kerajaan-
(a) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur enam tahun;
(b) yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama; dan
(c) yang menjadikan bahasa kebangsaan dan bahasa
(d) Inggeris sebagai mata pelajaran wajib,

“”sekolah kebangsaan” erti sekolah Rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan kerajaan-
(a) Yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur enam tahun;
(b) Yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar tama;
(c) Yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib; dan
(d) Di mana kemudahan bagi pengajaran-
i. Bahasa cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapasekurang-kurangnya lima belas murid di sekolah itu memintanya; dan
ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati manasabah dan praktik berbuat demikian dan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;

“sekolah kerajaan” atau ‘institusi pendidikan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang ditubuhkan dan disenggarakan sepenuhnya oleh Menteri di bawah Bahagian IV;

“sekolah khas” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41;

“sekolah menengah” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan menengah yang sesai bagi murid yang baru sahaja tamat pendidikan rendah;

“sekolah menengah kebangsaan” ertinya sekolah menengah kerajaan atau sekolah menengah bantuan kerajaan-
(a) Yang menyediakan kursus pendidikan menengah selama lima tahun yang sesuai bagi murid yang baru sahaja tamat mengikuti pendidikan rendah;
(b) Yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama;
(c) Yang menjadikan bahasa Inggerissebagai matapelaran wajib;
(d) Di mana kemudahan bagi pengajaran-
i. Bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;
ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat demikian dan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya; dan
iii. Bahasa Arab,m Jepun, Jerman atau Peranchis atau mana-mana bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat demikian; dan

(e) Yang menyediakan murid bagi apa-apa peperiksaan sebagaimana yang ditetapkan, dan termasuklah mana-mana sekolah demikian ysng menyedisksn kelas peralihan;

“sekolah rendah” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid yang berumur dan enam tahun;

“sekolah swasta” atau “institusi pendidikan swasta” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang bukan sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan;

“sumbangan bantuan” ertinya apa-apa bayaran daripada wang awam, selain daripada sumbangan modal, yang dibuat kepada sesuatu institusi pendidikan;

“sumbangan modal” ertinya bayaran daripada wang awam kepada sesuatu institusi pendidikan bagi-
(a) Mengadakan bangunan;
(b) Mengubah atau menambah premis yang sedia ada;
(c) Mengadakan perabot atau kelengkapan bagi premis yang baru, diubah atau ditambah; atau
(d) Apa-apa maksud lain sebagaimana yang ditetapkan;

“surat” ertinya surat yang disampaikan dengan tangan atau melalui pos;

“suratcara-pengelolaan” ertinya suratcara pengelolaan sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 53;

“tadika” etinya mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah disediakan untuk sepuluh orang murid atau lebih;

“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh Akta ini mula berkuatkuasa;

“tempat” ertinya mana-mana tempat, sama ada tempat awam atau persendirian;

“umur” berhubungan dengan seseorang murid, ertinya umur yang dicapai oleh murid itu pada hari pertama

Rasanya Bahagian ini masih tidak banyak maklumat Akta ini sebenarnya. Bahagian ini lebih banyak menerangkan erti atau difinasi setiap kata dan frasa yang terdapat dalam Akta 550 ini. Namun demi memenuhi janji saya tetap catatkan apa sahaja yang mungkin terdapat dalam Akta ini. Mungkin berguna kepada orang yang ingin menatapi Akta ini sepenuhnya.
Sekian untuk kali ini. jumpa lagi pada bahagian yang akan datang.


23 December 2008

MESYUARAT JK KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Assalamualaikum......

Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor telah menyelesaikan 2 mesyuarat penting untuk sesi 2009. Pada 22 Disember 2008 mesyuarat bersama Guru Besar dan Penolong Kanan SJK. Banyak perkara yang dibentangkan pada hari tersebut. Pembentangan dan perancangan dari sudup PPD dan dari sudut Majlis Guru Besar SJK Cina dan Majlis Guru Besar SJK Tamil.. Mesyuarat pada hari tersebut selesai pada pukul 3.30 petang. Pada peringkat awal Tuan PPD, Tn Hj Suhaimi bin Rashid turut hadir menyampaikan amanatnya.

Pada 23 Disember 2008, mesyuarat bersama Guru besar dan penolong Kanan Sekolah Kebangsaan. Mesyuarat ini tidak disertai oleh Tuan PPD kerana menghadiri mesyuarat bersama Pengarah Pelajaran di Pulau Pangkor. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Penolong PPD Pengurusan Akademik.

Mesyuarat JK Akademik Sekolah Menengah hanya dapat dijalankan pada awal tahun 2009. Surat untuk tujuan mesyuarat ini telah dikeluarkan. Mesyuarat ini akan dihadiri oleh Pengetua, Penolong Kanan Kurikulum dan Pegawai-pegawai Akademik PPD Hulu Selangor pada ketetapan:

Tarikh: 07 Januari 2009. (Rabu)
Masa: 2.00 petang.
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Syed Mashor, Batang Kali.

Semoga masa yang ada di sebelah petang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Pada ,masa yang sama kita tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

21 December 2008

AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

Assalamualaikum,

Mulai hari ini saya cuba masukkan Akta 550 dalam blog saya ini. Saya akan masukkan secara berperingkat-peringkat dari masa ke masa.

Kenyataan awal ini saya ambil daripada bahagian awal dalam Akta Pendidikan 1996 ini.

Sesuatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan denganya. (31 Disember 1997)

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa:

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat:

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan siatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik:

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghaslkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia;

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadsu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara"

DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara:

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap suatu yang perlu, selagi selaras dengan dasar itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak manasabah, untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing;

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG_UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di= Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

Begitulan catan awal dalam Akta Pendidikan 1996, Saya akan membuat catatan seterusnya sebgai Bahagian I, Permulaan untuk Akta ini. Catatan setersnya akan dibuat pada tulisan yang akan datang. Semoga berjumpa lagi.

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997

Assalamualaikum

Pada hari ini saya ingin membincangkan satu aspek daripada Akta Pendidikan 1996. Apa yang saya maksudkan ialah peraturan yang lahir daripada Akta ini, dinamakan Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.

Peraturan yang dilahirkan ialah meliputi perkara berikut. Dalam peraturan 6,7,8,9 dan 10. Guru adalah dianggap melakukan kesalahan mengikut peraturan ini jika disabitkan dengan peraturan-peraturan ini. Panaltinya ialah DENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RATUS RINGGIT.

Apakah yang terdapat dalam peraturan ini.

Peraturan 6:
Jadual, sukatan pelajaran dan jadual waktu diadakan untuk pemeriksaan.

Peraturan 7:
Guru Perlu mengadakan salinan sukatan pelajaran yang dilulskan, dan asenarai murid untuk pemeriksaan.

Peraturan 8:
Buku Rekod guru:
Saya nyatakan lebih jelas lagi bahawa, seorang guru dalam suatu sekolah kecuali sekolah gaya pos dan pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan suatu mata pelajaran , dan buku rekod dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar.
Kata lain melalui peraturan ini, semua guru perlu menyediakan catatan setiap pengajarannya untuk pemeriksaan. Serah buku rekod masing-masing kepada pentadbir untuk penyemakan. jika tidak tersabit kesalahan tidak mengikut peraturan 8 ini.

Peraturan 9:
Jadual, sukatan pelajaran dsb dalam bahasa selain daripada bahasa kebangsaan diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan.
Semua dokumen berkaitan yang tersedia dalam bahasa lain hendaklah disediakan salinan dalam bahasa kebangsaan untuk memudah dan tujuan pemeriksaan.

Peraturan 10:
Jadual waktu perlu dipamerkan.
Seseorang guru besar atau pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan salinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasayang ditandatangan olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat di sekolah itu.

Peraturan 6,7,8,9,10 ini jika dilanggar mengikut panalti dalam peraturan ini ialah denda LIMA RATUS RINGGIT. Di samping itu dalam peraturan atau perkara 11, iaitu panalti yang pertama lebih besar ialah:
(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan kesalahan dan apabila sabit boleh didenda TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU RINGGIT ATAU DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU KEDUA-DUANYA.

Dalam hal ini kita perlu akur kepada semua sukatan yang tersedia dan jadual yang telah ditetapkan. Janganlah kita mengajar perkara lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam jadual. Rujuk semua sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya kita tidak disabitkan dengan peraturan ini. Rasanya semua program KPM yang berkuat kuasa termasuk dalam peraturan ini seperti program j-QAF, PPSMI, ICTL, KIA2M dan lain-lain. Tidak ada sebab untuk tidak dilaksanakan jika telah diminta melaksanakannya.

Saya berharap semua guru dapat mengingat peraturan yang lahir daripada Akta 550 ini., Akta Pendidikan 1996. Jangan sampai kita terperangkap dengan undang-undang berkaitan.

20 December 2008

KEMASUKAN KE SBP DAN SMKA/KAA

Assalamualaikum..
Rasanya keputusan untuk memasuki Sekolah Bantuan Penuh, telah diumumkan. Begitu juga kemasukan ke SMKA. Tahniah kepada semua murid tahun 6 sesi 2008 yang berjaya mendapat tawaran. bagi murid-murid yang tidak mendapat tawaran, tidak bererti anda telah gagal. Ramai murid lain yang tidak pergi ke SBP dan SMKA yang masih berjaya dengan baik walau berada di sekolah harian sahaja.

Saya harap semuanya akan terus berusaha untuk belajar walau di mana kita bersekolah.

Rasanya tidak lama lagi keputusan PMR akan diumumkan. Tidak pasti bila, yang pasti masa itu akan sampai juga. Bagi murid-murid tingkatan 3 2008, berdoalah banyak-banyak terhadap Allah. Hanya itu yang boleh kita lakukan selepas berusaha keras sebelum peperiksaan tempoh hari.

Keputusan PMR itu juga akan menentukan apakah jenis aliran pelajaran yang sesuai untuk masing-masing untuk tingkatan 4. Semoga semuanya berjaya dengan cemerlang.

PERMULAAN SESI 2009

Assalamualaikum semua,
Sesi persekolahan tahun 2009 akan bermula pada 5 Januari 2009. Semua sekolah sedang bersedia untuk menghadapi sisi tersebut. Di peringkat PPD Hulu Selangor, khasnya Pengurusan Akademik berusaha untuk bergerak lebih awal. Menyuarat akan diadakan pada Disember 2008 khasnya untuk sekolah-sekolah rendah.

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Bil 1/2009 bagi sekolah Kebangsaan:

Tarikh: 22 Disember 2008. (Isnin)
Masa: 8.30 pagi.
Tempat : SK Bandar Baru Batang Kali.
Kehadiran: Semua Guru Besar dan PK Kurikulum SJK Cina dan SJK Tamil bersama PPD.

Tarikh: 23 Disember 2008. (Selasa)
Masa : 8.30 pagi.
Tempat : SK Bukit Sentosa.
Kehadiran: Semua Guru Besar dan PK Kurikulum SK bersama PPD.

Semoga semua ahli mesyuarat yang dinyatakan dapat hadir dalam mesyuarat berkaitan. Mesyuarat awal ini membolehkan sekolah menyediakan mesyuarat guru di peringkat sekolah selepas mesyuarat berkaitan.

Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan memastikan penmgurusan Kurikulum dapat dijalankan secara baik di peringkat sekolah.

Bagi sekolah menengah tidak dapat dijalankan lebih awal atas permintaan dan nasihat Tuan PPD sendiri. Mesyuarat peringkat sekolah menengah hanya dapat dijalankan apada awal Januari 2009, selepas keputusan PMR diumumkan.

Ini adalah maklumat pertama untuk sesi 2009 selepas lama saya tidak menulis di ruang ini.